Krisztus-katonák

(Húsvéti szokások)

Szenttamáson minden húsvétkor ifjak húznak csizmát és öltöznek fel Krisztus-katonának. Klubunk nagy szerepet vállal a sírőrzés hagyományának megtartásában. Kisebb szünetekkel de a Krisztus-katonák már legalább 120 éve őrzik a Szentsírt a szenttamási plébánián és templomban. A szokás 2007-ben megszűnt egy időre de hála a Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubjának 2015-ben sikerült visszahozni ezt a szép szokást. A fiatalokat Robotka Sarolta és Majoros Ferenc tanítja be erre a feladatra. Kiemelte, hogy minden évben egyre nehezebb összeszedni a fiatalokat és példaértékű az, hogy a klub tagjainak segítségével azért mindig jönnek új, tettre kész ifjak.

Robotka Saroltának, klubunk oszlopos tagjának, és Majoros Ferencnek nagy szerepe volt abban, hogy 2015-ben sikerült újra elindítanunk ezt a szokást. Sarolta elmondta, hogy a szokást valószínűleg bukovinai székelyek hozták ide, mivel Vajdaságban mondhatni egyedülálló, hogy ennyire be van tartva a sírőrzés. „A klubon keresztül mennek a viseletek lányoknak és fiúknak egyaránt, és ennek az apropójára a komplett „klubos ruhatárat” felújítottuk.” A fiúknak fekete nadrágban, ingben, és fekete zakóban kell megjelenni, a fejükön subara kell, hogy legyen, amit virág díszít, a kezükben pedig ott kell, hogy legyen a kard. Természetesen nem csak klubtagok vehetnek részt az eseményen, hanem bárki aki azt érzi, hogy csatlakozna.

Sírőrzés nagyszombaton kora reggel kezdődik a katonák kettesével őrt állnak Krisztus sírja előtt, az őrségváltás előre elkészített beosztás szerint, meghatározott koreográfiával, begyakorolt mozdulattokkal történik. Ez az esti feltámadási szentmiséig így folyik, ahol a plébános megszenteli a tüzet és meggyújtja az új húsvéti gyertyát. A katonák párjai vesznek a szentelt tűzből,  saját gyertyáikkal, majd bevonuláskor továbbadják a híveknek. A katonák ekkor az oltár mellett sorakoznak fel, ahol szintén előre begyakorolt koreográfiát követve állnak egész mise alatt, valamint követik az Oltári Szentséget a húsvéti körmenetben.

A vasárnapi nagymisén szintén az oltár mellett állnak őrt, az előző napi koreográfiát követik.

Régen a katonák párjai is végigállták a szentmiséket, az oltár mellett, párjaik mögött. Ma már a lányok egy számukra kijelölt helyen ülnek az oltár előtt.

Csak remélni tudjuk, hogy ez a húsvéti szokás nem hal ki és, hogy azok a fiatalok akik ezt csinálják példaként szolgálnak és még több 100 évet megél ez az egyedülálló hagyomány.
A hagyományt Szenttamásról a 90-es évek elején Moholra is átvitték, valamint Szávaszentdemeteren (Sremska Mitrovica) is több mint 120 éve él a hagyomány, azzal a különbséggel, hogy nem népviseletben, hanem a legszebb ruhájukban jelennek meg a fiatalok.

Mi római katolikusként követjük ezt a hagyományt, azonban több anyaországi és erdélyi, ortodox és protestáns közösségben is megjelenik.
A Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápolók Klubja jelenleg is kutatásokat végez ezzel a hagyománnyal kapcsolatban.

Képek: Móricz Lúcián